0
ลด 40%
ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ37.80 บาท
e-books(PDF) ?63.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ความปลอดภัยในงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1007" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ สาขาต่างๆ และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ตัวอย่างหลากหลาย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 วิศวกรรมความปลอดภัย
บทที่ 2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล
บทที่ 4 การป้องกันและรังับอัคคีภัย
บทที่ 5 โรถอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
บทที่ 6 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
บทที่ 7 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายด้วยมือ
บทที่ 8 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกล
บทที่ 9 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
บทที่ 10 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
อื่นๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823499 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน