0
ลด 25%
ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ (PDF)
หนังสือความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์ของผู้เขียนด้านการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
e-book ลดสูงสุด 25%
e-book ลดสูงสุด 25%
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?135.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            หนังสือความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์ของผู้เขียนด้านการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ การสอนและการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการของระบบสารสนเทศ ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ สามารถเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดในระดับสูงได้ต่อไป
          นอกจากนี้ยังมีเกมบทบาทการตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอนได้ทั้งนี้ผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศมาก่อนเนื่องจากเนื้อหาบางส่วนจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้น

สารบัญ

- บทที่ 1 ภาพรวมของการควบคุมระบบสารสนเทศ
- บทที่ 2 ภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ
- บทที่ 3 การควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร
- บทที่ 4 การควบคุมการปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
- บทที่ 5 การควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- บทที่ 6 การควบคุมระบบปฏิบัติการเครือข่าย
- บทที่ 7 การควบคุมฐานข้อมูล
- บทที่ 8 การควบคุมโปรแกรมประยุกต์
- บทที่ 9 จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143778 (PDF) 416 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน