0
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน
นำเสนอให้เห็นพัฒนาการขององค์ความรู้เชิงหลักการและการปฏิบัติการที่มีการรรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับกรมวิชาการด้านสุขภาพและการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน" เล่มนี้ นำเสนอให้เห็นพัฒนาการขององค์ความรู้เชิงหลักการและการปฏิบัติการที่มีการรรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับกรมวิชาการด้านสุขภาพและการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในขั้นการลงมือปฏิบัติการในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ผู้เขียนตระหนักดีว่าองค์ความรู้ที่ผู้ปฏิบัติมุ่งหวังจะนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาและยกระดับสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างวิธีการปฎิบัติการแบบใหม่ที่ใช้ได้ผล ทันสถานการณ์และสอดคล้องกับบริบทสังคมโลก ดังนั้น สิ่งรวบรวมและเรียบเรียงไว้นี้จะช่วยไขความกระจ่างและเป็นทางเลือกให้กับผู้ปฎิบัติงานในการสร้างแนวคิดด้วยหลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นจากการลงมือปฎิบัติ

สารบัญ

บทที่ 1 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 2 การออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การเลือกใช้กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 ปฏิบัติการและบทเรียนภาคสนาม
บทที่ 5 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 6 เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 7 ถาม-ตอบ เพิ่มความรู้
บทที่ 8 บทสรุปส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165772761 (ปกอ่อน) 285 หน้า
ขนาด: 190 x 270 x 14 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน