0
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.
คำอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้สอบแข่งขันปัจจุบัน
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญมากในการสอบบรรจุเข้าทำงานหรือสอบบรรจุเข้ารับราชการ ผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของวิชานี้ซึ่งเป็นวิชาที่กว้างมาก เพราะประกอบด้วยหลายวิชารวมกัน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม (Logic) และเหตุการณ์ปัจจุบันเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้เขียนจากประสบการณ์ตรงที่เคยประสบมาและจากการสอน จึงได้นำมาวิเคราะห์ปรับปรุง และเรียบเรียงให้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้เนื้อหาและข้อมูลของแต่ละวิชาจะสรุปเป็นเรื่องๆ มีตัวอย่างประกอบ และในตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละวิชาจะมีตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยและเหตุผล เพื่อให้ผู้ที่ใช้หนังสือเล่มนี้ได้มีข้อมูลความรู้อย่างพอเพียง และสามารถทดสอบความรู้ของตนเองจากข้อสอบ ตอนท้ายเล่มเพื่อประเมินความรู้และความพร้อมก่อนสอบ

สารบัญ

- การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ. และส่วนราชการ
- การสรุปความจากเงื่อนไขทางภาษา
- การสรุปความจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ หรือการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
- แบบสรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- คำถามและคำตอบการสรุปเงื่อนไขสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- แบบวัดความเข้าใจในการอ่าน
- แบบเรียงลำดับข้อความ
- อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ (Number Series)
- การเกิดของอนุกรมหรือเลขเรียงอันดับที่มากกว่า 1 ชุดซ้อนกันอยู่
- การเรียงเลขผิดอันดับ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744328861 (ปกอ่อน) 864 หน้า
ขนาด: 188 x 259 x 39 มม.
น้ำหนัก: 1530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน