0
ความรู้คือพันธนาการ : Why Knowledge does not Free
หนังสือกฤษณมูรติสองภาษาเล่มนี้ แปลมาจากหนังสือดั้งเดิมชื่อ Letters to the Schools : Volume 1 โดยแยกฉบับดั้งเดิมออกเป็นสองเล่ม คือ ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู และ ความรู้คือพันธนาการ
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ความรู้คือพันธนาการ : Why Knowledge Does Not Free" เล่มนี้ แปลมาจากหนังสือซึ่งรวบรวมจดหมายที่ "กฤษณมูรติ" เขียนถึงครูและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เขาก่อตั้งขึ้น (มีสองเล่มคือ Letters to the Schools Volume 1 และ Letters to the Schools Volume 2 "ความรู้คือพันธนาการ" เป็นครึ่งหลังของหนังสือเล่มแรก) ผู้แปลเริ่มต้นแปลเรื่องนี้ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2543 แต่ไม่แล้วเสร็จ ต่อมาทางมูลนิธิอันวีกษณาได้เสนอให้แปลต่อจนจบ

    เนื้อหาภายในเล่มจะทำให้คุณรู้สึกว่าอาชีพครูหรือนักการศึกษาเป็นงานอันประเสริฐสุด เหนืองานอาชีพใด ๆ เพราะเป็นงานเกี่ยวกับการสรรค์สร้างความเป็นมนุษย์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการถ่ายทอดวิชาชีพเท่านั้น งานเช่นนี้จึงถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่แท้ เพราะปัญหาที่ท้าทายมนุษย์อยู่ ไม่ได้มีเพียงเรื่องวิชาความรู้และการอาชีพเท่านั้น แต่เป็นปัญหาความอยู่รอดของมวลมนุษย์ด้วย ปัญหาในโลกกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค หรือความรู้ทางรัฐศาสตร์หรือทางเศรษฐศาสตร์หรือความรู้แขนงใด ๆ ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานที่ต่างจากปรัชญาทางการศึกษาทั่วไป

สารบัญ

- จดหมายฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 1 กันยายน 1979
- จดหมายฉบับวันที่ 15 กันยายน 1979
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168104101 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อันวีกษณา, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับWhy Knowledge does not Free
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Krishnamurti foundation Trust Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน