0
ความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม
ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตจนถึงผู้บริโภค
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้าที่เป็นธรรม (แฟร์เทรด)" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิด, หลักการ, สถานการณ์ตลาดโลก, การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน, สถานการณ์ในประเทศไทย, และประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับแฟร์เทรดโดยรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระยะยาวกับผู้ผลิต ดูแลซึ่งกันและกัน ทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ทำร้ายธุรกิจคู่แข่งให้ราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้ผลิตพัฒนาผู้ผลิตให้เติบโตไปพร้อมกัน เป็นหนึ่งในหนังสือที่คนสนใจธุรกิจเพื่อสังคมควรอ่าน!

สารบัญ

บทที่ 1 นิยามและหลักการของการค้าที่เป็นธรรม
บทที่ 2 ขบวนการแฟร์เทรดต่างประเทศ
บทที่ 3 การค้าแฟร์เทรด
บทที่ 4 ขบวนการแฟร์เทรดในประเทศไทย
บทที่ 5 ระบบการตรวจรับรองแฟร์เทรด
บทที่ 6 แฟร์เทรดแบบไหน จริงหรือไม่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169109044 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 169 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สายใยแผ่นดิน, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน