0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบเสริมความเข้าใจ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

สารบัญ

Introduction บทนำ
Chapter 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Chapter 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Chapter 3 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
Chapter 4 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
Chapter 5 ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงาน
Chapter 6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Chapter 7 อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์
Chapter 8 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
Chapter 9 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
Chapter 10 การเขียนผังงาน
Chapter 11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Chapter 12 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Chapter 13 จริยธรรมและความปลอดภัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162045325 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 526 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน