0
ลด 10%
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบเสริมความเข้าใจ
หนังสือ162.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบเสริมความข้าใจ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

สารบัญ

Chapter 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Chapter 02 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Chapter 03 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
Chapter 04 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
Chapter 05 ระบบปฎิบัติการและหลักการทํางาน
Chapter 06 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Chapter 07 อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์
Chapter 08 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
Chapter 09 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
Chapter 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Chapter 11 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Chapter 12 จริยธรรมและความปลอดภัยออนไลน์

- Appendix การเขียนผังงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162047619 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน