0
ลด 15%
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (รหัสวิชา 3700-0002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
งานหนังสือออนไลน์ 17 เม.ย. - 5 พ.ค. 64
อ่านต่อ
หนังสือ157.25 บาท
e-books(PDF) ?109.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (Introduction to Food and Beverage) รหัสวิชา 3700-0002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความสำคัญของโครงสร้างแต่ละแผนก อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รวมไปถึงการให้บริการเสิร์ฟอาหารและการเก็บอาหาร และการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้ และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการต่างๆ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการบริการอาหาร
บทที่ 2 โครงสร้างงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 3 ประเภทของเครื่องดื่ม
บทที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บทที่ 5 อาหารตะวันตกและรายการอาหาร
บทที่ 6 การเตรียมการบริการ
บทที่ 7 ทักษะที่เกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831784 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 172 x 241 x 7 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน