0
ความสวยงามของธุรกิจเครือข่าย (Audio)
ถ้าท่านดูแลสินทรัพย์ของท่านได้ดี สินทรัพย์นั้นก็จะให้ผลผลิตดีน่าชื่นใจ ดอน และ แนนซี่ เฟียล์ล่า สร้างองค์กรดาวน์ไลน์ได้ใหญ่กว่า 800,000 คน โดยการสอนให้คนตระหนักว่า การตลาดเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจรวยเร็ว
ผู้เขียน Don & Nancy Failla
audiobooks220.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   ถ้าท่านดูแลสินทรัพย์ของท่านได้ดี สินทรัพย์นั้นก็จะให้ผลผลิตดีน่าชื่นใจ ดอน และ แนนซี่ เฟียล์ล่า สร้างองค์กรดาวน์ไลน์ได้ใหญ่กว่า 800,000 คน โดยการสอนให้คนตระหนักว่า การตลาดเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจรวยเร็วรวยลัด จงลงทุนในความสัมพันธ์

   ‘ความสัมพันธ์’ คือช่องทางที่ท่านจะใช้ดูแลคนของท่าน ดอน และ แนนซี่ เฟียล์ล่า มักจะพูดเสมอๆ ว่า การตลาดเครือข่ายคือธุรกิจระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง ถ้าท่านสื่อสารได้ดี ความสัมพันธ์ก็จะดีตามไปด้วย และธุรกิจของท่านก็จะเติบโตมอบผลผลิตเป็นชีวิตอิสระให้แก่ท่าน

สารบัญ

01 หนังสือเสียง ความสวยงามของธุรกิจเครือข่าย
02 พลานุภาพ ความหมายและคุณค่า
03 การตลาดเครือข่ายส่งผลต่อชีวิตผมอย่างไร
04 เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง
05 บทที่ 1 เราแบ่งปันความหมาย Own Your Life
06 บทที่ 2 ความสุข คือ เข็มทิศ
07 บทที่ 3 ไม่มีคำว่าสายเกินไป
08 บทที่ 4 ผู้หญิงมหัศจรรย์มากในการตลาดเครือข่าย
09 บทที่ 5 ทุกคนเป็นผู้เรียงร้อยเรื่องราวชีวิตของตนเอง
10 บทที่ 6 (1) พาหนะสู่ชีวิตอิสระ และการช่วยเหลือเกื้อกูล
11 บทที่ 6 (2) พาหนะสู่ชีวิตอิสระ และการช่วยเหลือเกื้อกูล
12 บทที่ 7 ชีวิตเป็นของคุณ
13 บทที่ 8 แนนซี่ เฟียล์ล่า ให้สัมภาษณ์
14 บทที่ 9 บทสรุป
15 52 เมล็ดพันธุ์ความคิดบวก
16 เมล็ดพันธุ์ 1-3
17 เมล็ดพันธุ์ 4-20
18 เมล็ดพันธุ์ 21-35
19 เมล็ดพันธุ์ 36-50
20 เมล็ดพันธุ์ 51-52
21 About Don & Nancy Failla
22 What People Say
23 ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840182074 0Bytes (Audio) 23 บท
ประเภท: Audiobook
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน