0
ความเข้าใจวิชาควอนตัม โดยใช้แนวคิดของไอน์สไตล์และนิวตัน
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปทำความเข้าใจ "วิชาควอนตัม" ส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการที่มนุษย์คิดกับธรรมชาติ ในโลกของอะตอม โมเลกุล และอนุภาคพื้นฐาน โดยพิจารณารากฐานของวิชาควอนตัมจากทัศนะใหม่ๆ โดยใช้แนวคิดของไอน์สไตล์และนิวตัน นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพมากมายประกอบการอธิบาย ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองความรู้ใหม่ๆ ให้แก่คุณ

สารบัญ

- ความเป็นมาของทฤษฎีควอนตัม
- การอธิบาย Double Slit Experiment โดยใช้แนวคิดที่ว่าแสงเป็นคลื่น
- การอธิบาย Double Slit Experiment โดยใช้แนวคิดที่ว่าแสงเป็นอนุภาค
- ข้อเสนอ 1
- สมการการเคลื่อนที่ของอนุภาค
- ปัญหาของ DE ที่สำคัญ
- คำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการทดลองของยัง (Youngs Experiment)
- การอนุรักษ์โมเมนตัม
- ทฤษฎีความสัมพันธภาพพิเศษของไอน์สไตน์
- Lorentz Transformation
ฯลฯ

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747581133 (ปกอ่อน) 83 หน้า
ขนาด: 150 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน