0
ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของไทย ต้องเป็นวิทยาลัยสร้างสรรค์ และวิทยาลัยผลผลิต คือมีผลงานผลผลิตใหม่ๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ศาสตร์ความเป็นครูในยุคใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    โดยเหตุนี้ศาสตร์ของความเป็นครูจึงเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการวิจัยควบคู่กันไป นักศึกษาครูยุคใหม่จึงต้องอยู่กับการคิด การวิเคราะห์ และการวิจัยตลอดเวลา แม้การแสวงหาความรู้ใหม่จากการอ่านค้นคว้าเอกสารก็ถือว่าเป็นกระบวนการของการวิจัยแล้ว ผู้สอนคือครูของครูในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ยิ่งต้องเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจัยมากกว่าตัวนักศึกษาเองเป็นหลายเท่าจึงจะสามารถสอนให้ผู้เรียนเขาสอนตนเองได้ต่อไป นั่นคือคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของไทยเองต้องเป็นวิทยาลัยสร้างสรรค์และวิทยาลัยผลผลิต เสียก่อน คือมีผลงานผลผลิตใหม่ ๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ศาสตร์ความเป็นครูในยุคมใหม่จึงจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง จาก "ศาสตร์ความเป็นครู" 

สารบัญ

- ศาสตร์ความเป็นครู
- ความรุ้ ความคิด ทักษะ และคุณธรรมของครู
- อุดมการณ์ ความมุ่งมั่นในวิชาชีพ
- ครูดี ครูเก่ง ครูเป็นเลิศ
- ครูในฐานะบุคคลแห่งการเรียนรู้
- ครูผู้นำ : บทบาทเชิงก้าวหน้าของครู
- ชีวิตครูไทย
- บทบาทของโรงเรียนในฐานที่เป็นแหล่งเรียนรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336822 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน