0
ความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน ต้องลงมือทำทันที ทำอย่างก้าวกระโดด รวดเร็ว และเป็นเชิงรุก นำตัวและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ใหม่เช่นเดียวกัน ไม่ติดกับดัก ไม่ติดกรอบหลัก
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน ต้องลงมือทำทันที ทำอย่างก้าวกระโดด รวดเร็ว และเป็นเชิงรุก นำตัวและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ใหม่เช่นเดียวกัน ไม่ติดกับดัก ไม่ติดกรอบหลัก และไม่ต้องพะวงกับสิ่งใดเพราะถ้าเราเริ่มคิดก็ถือว่าได้เริ่มต้นแล้ว ปัจจุบันนี้การศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่อย่างพลิกโฉมเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ การศึกษาไทยต้องการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทันทีทันใด การศึกษาไทยต้องก้าวข้ามการ "เอาตัวรอด" ไปสู่ "ความเป็นเลิศ" ให้ได้ เราต้องนำการศึกษาไทยไปสู่การศึกาาใหม่ที่สร้างสรรค์และก้าวหน้า

สารบัญ

- บทนำ : การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นหน้าที่ของผู้นำทางการศึกษา
- ความเป็นผู้นำทางการศึกษา
- ผู้นำทางด้านหลักสูตรและการสอน
- ผู้นำกับการวิจัยและการประกันคุณภาพ
- ผู้นำทางความคิด
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
- ผู้นำเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
- ภาวะผู้นำใหม่ในสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้และไม่แน่นอน
- บทบาทเชิงรุกของผู้นำการศึกษาไทย
- ความเป็นผู้นำในสังคมไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337843 (ปกอ่อน) 504 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 26 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน