0
ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง
อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มนุษย์ทั้งปวงล้วนเป็นอิสระ เสมอภาคและไม่ขึ้นกับใคร ไม่มีผู้ใดอาจเอาเขาออกไปจากสภาวะนี้ และทำให้เขาต้องตกอยู่ใต้อำนาจการเมืองของผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมของเขาได้
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มนุษย์ทั้งปวงล้วนเป็นอิสระ เสมอภาคและไม่ขึ้นกับใคร ไม่มีผู้ใดอาจเอาเขาออกไปจากสภาวะนี้ และทำให้เขาต้องตกอยู่ใต้อำนาจการเมืองของผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมของเขาได้

สารบัญ

บทที่ 1 ว่าด้วยการปกครองพลเมือง
บทที่ 2 ว่าด้วยสภาพธรรมชาติ
บทที่ 3 ว่าด้วยสภาพสงคราม
บทที่ 4 ว่าด้วยทาส
บทที่ 5 ว่าด้วยทรัพย์สิน
บทที่ 6 ว่าด้วยอำนาจของบิดา
บทที่ 7 ว่าด้วยสังคมการเมืองหรือสังคมแห่งพลเมือง
บทที่ 8 ว่าด้วยการเริ่มต้นของสังคมการเมือง
บทที่ 9 ว่าด้วยเป้าหมายของสังคมการเมืองและรัฐบาล
บทที่ 10 ว่าด้วยรูปแบบของประเทศ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167150918 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จัดพิมพ์คบไฟ, โครงการ
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน