0
ความเรียงว่าด้วยประชาธิปไตยติดอาวุธ
ความเรียงที่ย้อนเส้นทางระบอบการปกครอง ของตะวันตกสู่ระบอบประชาธิปไตยไทย ร่วมทบทวน ครุ่นคิด และใช้วิจารณญาณร่วมกัน เราอาจได้คำตอบที่ตรงกับความเรียงฯ นี้ ว่าเหตุใดประชาธิปไตยจึงต้อง "ติดอาวุธ"
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แม้ "ประชาธิปไตย" จะเป็นระบอบการปกครองที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั่วโลก แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยนั้น ต้องเผชิญการท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งยังเต็มไปด้วยช่องโหว่และสุ่มเสี่ยงต่อการล่มสลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปไตยไทยที่ไม่อาจลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง แม้ผ่านเวลามาถึง 90 ปี ความขัดแย้งและข้อท้าทายนำมาสู่การตั้งคำถามว่ ประชาธิปไตยจะยังคงเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดจริงหรือไม่? มีหนทางใดที่จะทำให้ประชาธิปไตยตั้งมั่นและมั่นคง? และจะเป็นอย่างไรหากเรา "ติดอาวุธ" ให้แก่ประชาธิปไตย?

    "ความเรียงว่าด้วยประชาธิปไตยติดอาวุธ" เล่มนี้ เป็นความเรียงที่ย้อนเส้นทางระบอบการปกครองของตะวันตกสู่ระบอบประชาธิปไตยไทย ซึ่งล้มเหลวมามากกว่ากึ่งศตวรรษ ทำลายความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย มาร่วมทบทวน ครุ่นคิด และใช้วิจารณญาณร่วมกัน เราอาจได้คำตอบที่ตรงกับความเรียงฯ นี้ ว่าเหตุใดประชาธิปไตยจึงต้อง "ติดอาวุธ" 

สารบัญ

01 บทนำ
02 ภูมิหลัง
03 วัฏจักรการปกครอง
04 รัฐธรรมนูญ
05 รัฐประหาร
06 รัฏฐาธิปัตย์
07 หลักนิติธรรม
08 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
09 บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740217930 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 141 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน