0
ลด 30%
ความแข็งแรงของวัสดุ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
หนังสือ154.00 บาท
e-books(PDF) ?159.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ความแข็งแรงของวัสดุ" เล่มนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรายวิชา กลศาสตร์ของวัสดุ ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เนื้อหายังครอบคลุมรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอีกด้วย และเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้และมีทักษะการคำนวณเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้งานได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 ความเค้น
บทที่ 2 ความเครียด
บทที่ 3 กฎของฮุก ทฤษฎีพลังงานความเครียด และความเค้นเข้มข้น
บทที่ 4 ความเค้นความเครียดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและความเค้นในวัสดุที่ทำการต่อกัน
บทที่ 5 การบิดของเพลาและความเค้นภายในผนังบาง
บทที่ 6 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดบนคาน
บทที่ 7 การโก่งตัวของคานและความเค้นเฉือนในคาน
บทที่ 8 การรวมความเค้น การออกแบบคานและเพลา
บทที่ 9 พฤติกรรมของวัสดุ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827732 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 183 x 256 x 21 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน