0
ลด 10%
คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน เล่ม 1 โปรแกรมประมวลผลคำ Word 2007
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ89.10 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   เป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานเอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 เนื้อหาจะประกอบด้วย การใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารในสำนักงาน การพิมพ์งานและจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การทำงานกับสไตล์และเท็มเพลต การทำงานกับกราฟิกในเอกสาร การสร้างจดหมายเวียน โดยจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารในสำนักงาน
หน่วยที่ 2 การพิมพ์งานและจัดการแฟ้มข้อมูล
หน่วยที่ 3 การจัดรูปแบบเอกสาร
หน่วยที่ 4 การสร้างตาราง
หน่วยที่ 5 การสร้างงานเอกสารแบบคอลัมน์และตรวจสอบคำ
หน่วยที่ 6 การทำงานกับสไตล์และเข็มทิศล
หน่วยที่ 7 การทำงานกับกราฟิกในเอกสาร
หน่วยที่ 8 การสร้างจดหมายเวียน
หน่วยที่ 9 การตั้งค่าและพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
เฉลยแบบฝึกหัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือชุ "คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน" เป็นคู่มือการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงานทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสาร การคำนวณ การจัดการฐานข้อมูล และการนำเสนองาน โดยเน้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 เป็นหลัก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742126872 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 10 มม.
น้ำหนัก: 324 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน