0
ลด 10%
คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน เล่ม 2 โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2007
เรียนรู้และเข้าใจง่าย พร้อมปฏิบัติตามได้จริง
หนังสือ89.10 บาท
สภาพเก่าปานกลาง49.50 บาท
e-books(PDF) ?48.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ ซึ่งเน้นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดยจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม การป้อนข้อมูลใน Excel การทำงานกับเวิร์กบุ๊คและเวิร์กชีต การทำงานกับแผนภูมิ การทำงานกับฐานข้อมูล การสรุปผลข้อมูล การคำนวณ และเรื่องของฟังก์ชั่นใน Excel เป็นต้น ภายในเล่มจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีภาพประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้ทันที นอกจากนี้แล้ว ในส่วนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้อีกด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์กับตารางคำนวณในสำนักงาน
หน่วยที่ 2 การทำงานกับเวิร์กชีต
หน่วยที่ 3 การป้อนข้อมูลใน Excel
หน่วยที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูล
หน่วยที่ 5 การทำงานกับแผนภูมิ
หน่วยที่ 6 การทำงานกับฐานข้อมูล
หน่วยที่ 7 การสร้างผลสรุปข้อมูล
หน่วยที่ 8 การคำนวณและฟังก์ชั่น
หน่วยที่ 9 การตั้งค่าและพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
หน่วยที่ 10 การกำหนดความปลอดภัยให้กับข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742129767 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 10 มม.
น้ำหนัก: 316 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน