0
ลด 10%
คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน เล่ม 4 โปรแกรมนำเสนองาน Powerpoint 2007
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและผู้สนใจทั้วไป
หนังสือ89.10 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วยเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ การจัดรูปแบบ พรีเซนเตชั่น การตกแต่งงานนำเสนอด้วยภาพ การสร้างต้นแบบของสไลด์และธีม การทำงานกับตาราง แผนภูมิและผังองค์กร การกำหนดแอนิเมชั่นและการนำเสนอ การทำงานกับเสียงและวิดีโอ การพิมพ์พรีเซนเตชั่นและเทคนิคเพิ่มเติม โดยจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งๆ อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ประเมินผลการเรียนรู้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์กับงานนำเสนอในสำนักงาน
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างพรีเซนเตชั่น
บทที่ 3 การจัดรูปแบบพรีเซนเตชั่น
บทที่ 4 การตกแต่งพรีเซนเตชั่นด้วยภาพ
บทที่ 5 การสร้างต้นแบบของสไลด์และธีม
บทที่ 6 การทำงานกับตาราง แผนภูมิ และผังองค์กร
บทที่ 7 การกำหนดแอนิเมชั่นและการนำเสนอ
บทที่ 8 การทำงานกับเสียงและวิดีโอ
บทที่ 9 การพิมพ์พรีเซนเตชั่นและเทคนิคเพิ่มเติม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742126483 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 316 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน