0
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมด้วยแมทแลบและแอนซีส
Computer Aided Engineering หรือที่รู้จักกันในชื่อ CAE เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการออกแบบและปรับปรุงงานทางวิศวกรรมในปัจจุบัน การเรียนรู้ CAE จึงกลายเป็นวิชาบังคับของบางภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Computer Aided Engineering หรือที่รู้จักกันในชื่อ CAE เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการออกแบบและปรับปรุงงานทางวิศวกรรมในปัจจุบัน การเรียนรู้ CAE จึงกลายเป็นวิชาบังคับของบางภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษา ซอฟต์แวร์ CAE ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในการวิจัยพัฒนาและในภาคอุตสาหกรรม เพราะทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชานี้ในชั้นเรียน และยังเหมาะสำหรับผู้ใช้ซอฟแวร์ CAE รวมถึงนิสิต นักศึกษา และผู้ตระหนักในความสำคัญของศาสตร์ทางด้าน CAE นี้

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 : วิธีผลต่างสืบเนื่อง
ส่วนที่ 3 : วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ส่วนที่ 4 : กล่องเครื่องมือแมทแลบ
ส่วนที่ 5 : ซอฟต์แวร์แอนซีส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339694 (ปกอ่อน) 434 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน