0
ลด 15%
คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Computers and Programming) C และ Java
เครื่องมือทางความคิด เพื่อพิชิตการเขียนโปรแกรมทุกรูปแบบและเทคนิคการคิดเพื่อการเขียนโปรแกรมให้ได้ดังใจ อย่างเป็นระบบ
หนังสือ165.75 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ให้คุณเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C และ JAVA อย่างละเอียดลึกซึ้ง เข้าใจง่าย พร้อมทั้งช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปของการศึกษาการเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ "ทักษะการคิดเพื่อเขียนโปรแกรม" โดยเนื้อหาในเล่มจะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจว่า ต้องทำอย่างไร คิดอย่างไร จึงจะเกิดกระบวนการที่ถูกต้องให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ โดยมีตัวอย่างที่จะช่วยทำให้เห็นภาพกระบวนการต่างๆ ของการเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เข้าใจคอมพิวเตอร์ก่อนเขียนโปรแกรม
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมภาษา C
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษา Java
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมตามกระบวนการคิด
บทที่ 6 การสร้างโมเดลทางความคิดเพื่อเขียนโปรแกรม
บทที่ 7 กรณีศึกษาต่างๆ
บทที่ 8 Data Structure
บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมการทำงานอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายของการศึกษาการเขียนโปรแกรมคือ “ทักษะการคิดเพื่อเขียนโปรแกรม”
- มีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการคิดอย่างชัดเจน
- ทำให้สามารถ คิด วางแผน และสร้างโปรแกรมที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- เป็นหนังสือแบบเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- เขียนจากประสบการณ์จริง ที่สอนวิชานี้มากว่า 5 ปี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160800674 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 191 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน