0
ลด 10%
คอร์สออนไลน์ติวเข้มพินอินภาษาจีนระดับประถมแบบกลุ่มออนไลน์
ติวเข้มพินอิน (Pinyin) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้หลักการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้อง พร้อมนำไปต่อยอดอย่างมั่นใจ เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์
ราคาพิเศษ7,920.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ติวเข้มพินอิน (Pinyin) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนภาษาจีน เรียนรู้หลักการออกเสียงภาษาจีนที่ถูกต้อง พร้อมนำไปต่อยอดอย่างมั่นใจ เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์

    วิทยากร : เลิร์นนิ่งอีสท์
    จำนวนคลิป / เวลา (นาที) : 16 ครั้ง / 1,440 นาที
    เหมาะกับผู้เรียนอายุ : 6-12 ปี ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือมีพื้นฐานแต่ต้องการเสริมพินอินให้แน่นขึ้น
    ระยะเวลา : 2 เดือน (8 สัปดาห์) เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนเข้าใจหลักการออกเสียงภาษาจีน โดยเฉพาะเด็กประถมที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนที่อาจเกิดความสับสนกับภาษาอังกฤษ
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้
3. ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาจีนในระดับสูงขึ้น เช่น คอร์สภาษาจีนระดับประถม, คอร์สภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป

    ทักษะที่จะได้รับ
- ฟัง พูด อ่านออกเสียงพินอิน และเขียนตัวสะกดพินอิน

    กำหนดการ
- รอบที่ 1 เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ : เวลา 9.00 - 10.30 น. : ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 9 ก.ค. 66
- รอบที่ 2 เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี : เวลา 18.00 - 19.30 น. : ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. - 27 ก.ค. 66
- รอบที่ 3 เรียนทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา : 18.00 - 19.30 น. : ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 18 ส.ค. 66      

    หมายเหตุ
1. รับกลุ่มละไม่เกิน 8 คน
2. ขอสงวนสิทธิ์เปิดคลาสเมื่อมีผู้เรียนขั้นต่ำ 3 คนขึ้นไป
3. หลังจบคอร์สได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษาจีนเลิร์นนิ่งอีสท์

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840306289
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน