0
ลด 10%
คอร์สออนไลน์ภาษาจีนระดับประถมแบบกลุ่ม (YCT1) +หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
เรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลาง พื้นฐานแน่น เข้าใจง่าย หลังจบคอร์สมีความพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT1 เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์ มีหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ราคาพิเศษ12,420.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    เรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลาง พื้นฐานแน่น เข้าใจง่าย หลังจบคอร์สมีความพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT1 เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์ มีหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

    วิทยากร : เลิร์นนิ่งอีสท์
    จำนวนคลิป / เวลา (นาที) : 24 ครั้ง / 2,160 นาที
    เหมาะกับผู้เรียนอายุ : 6-12   ปี ที่มีพื้นฐานภาษาจีนเล็กน้อย สามารถอ่านพินอินได้
    ระยะเวลา : 3 เดือน (12 สัปดาห์) เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนเข้าใจประโยคสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT1

    ทักษะที่จะได้รับ
- ฟัง พูด อ่าน เขียน   

    กำหนดการ
- รอบที่ 1 เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์   : เวลา 10.30 - 12.00 น. : ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 5 ส.ค. 66
- รอบที่ 2 เรียนทุกวันพุธและวันศุกร์ :   เวลา 18.00 - 19.30 น. : ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 15 ก.ย. 66

    หมายเหตุ
1. รับกลุ่มละไม่เกิน 8 คน
2. ขอสงวนสิทธิ์เปิดคลาสเมื่อมีผู้เรียนขั้นต่ำ 3 คนขึ้นไป
3. หลังจบคอร์สได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษาจีนเลิร์นนิ่งอีสท์

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840306296
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน