0
ลด 10%
คอร์สออนไลน์ภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปแบบกลุ่ม (HSK1) +หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
เรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลาง เข้าใจประโยคสื่อสารพื้นฐาน หลังจบคอร์สมีความพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK1 เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์ มีหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ราคาพิเศษ13,050.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    เรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลาง เข้าใจประโยคสื่อสารพื้นฐาน หลังจบคอร์สมีความพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK1 เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์ มีหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

    วิทยากร : เลิร์นนิ่งอีสท์
    จำนวนคลิป / เวลา (นาที) : 16 ครั้ง / 2,160 นาที
    เหมาะกับผู้เรียนอายุ : 15 ปีขึ้นไป ที่มีพื้นฐานภาษาจีนเล็กน้อย สามารถอ่านพินอินได้
    ระยะเวลา : 2 เดือน (8 สัปดาห์) เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 15 นาที รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนเข้าใจประโยคสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK1

    ทักษะที่จะได้รับ
- ฟัง พูด อ่าน เขียน   / เรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนกลาง เข้าใจประโยคสื่อสารพื้นฐาน หลังจบคอร์สมีความพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK1 เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์   

    กำหนดการ
- รอบที่ 1 เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ : เวลา 13.00 - 15.15 น. :   ระหว่างวันที่   3 มิ.ย. - 23 ก.ค. 66
- รอบที่ 2 เรียนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี : เวลา 19.00 - 21.15 น. : ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 17 ส.ค. 66

    หมายเหตุ
1. รับกลุ่มละไม่เกิน 8 คน
3. หลังจบคอร์สได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษาจีนเลิร์นนิ่งอีสท์

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840306319
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน