0
ลด 10%
คอร์สออนไลน์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบกลุ่ม +หนังสือเรียน
ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาจีน เข้าใจหลักการออกเสียงที่ถูกต้อง และสามารถสื่อสารระดับเบื้องต้นได้ เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์ มีหนังสือเรียน
ราคาพิเศษ12,150.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาจีน เข้าใจหลักการออกเสียงที่ถูกต้อง และสามารถสื่อสารระดับเบื้องต้นได้ เรียนสดแบบกลุ่มออนไลน์ มีหนังสือเรียน
   
    วิทยากร : เลิร์นนิ่งอีสท์   
    จำนวนคลิป / เวลา (นาที) : 16 ครั้ง / 2,160 นาที
    เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน : อายุ 18 ปีขึ้นไป
    ระยะเวลา : 2 เดือน (8 สัปดาห์) เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 15 นาที รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนเข้าใจหลักการออกเสียงภาษาจีน
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้
3. ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาจีนในระดับสูงขึ้น เช่น คอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

    ทักษะที่จะได้รับ
- ฟัง พูด และอ่านออกเสียงพินอิน

    กำหนดการ
- รอบที่ 1 เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ : เวลา 15.45 - 18.00 น. : ระหว่างวันที่   3 มิ.ย. - 23 ก.ค. 66
- รอบที่ 2 เรียนทุกวันจันทร์และวันพุธ : เวลา 19.00 - 21.15 น. : ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 16 ส.ค. 66

    หมายเหตุ
1. รับกลุ่มละไม่เกิน 8 คน
2. ขอสงวนสิทธิ์เปิดคลาสเมื่อมีผู้เรียนขั้นต่ำ 3 คนขึ้นไป
3. หลังจบคอร์สได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษาจีนเลิร์นนิ่งอีสท์

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840306302
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน