0
คอร์สออนไลน์ ตะลุยโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) Part 1-3
ข้อสอบพร้อมเฉลย ซึ่งผู้เขียนได้คัดสรร ประยุกต์พลิกแพลงข้อสอบในแนวที่ข้อสอบจริงมักออกบ่อยๆ ในแต่ละปี เรียบเรียงให้นักเรียนได้นำข้อสอบไปฝึกฝน เพื่อทำให้เกิดทักษะความชำนาญและสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำขึ้น
ราคาพิเศษ399.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    คอร์สออนไลน์จากหนังสือ "ตะลุยโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)" Part 1-3 ประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลย ซึ่งผู้เขียนได้คัดสรร ประยุกต์พลิกแพลงข้อสอบในแนวที่ข้อสอบจริงมักออกบ่อยๆ ในแต่ละปี เรียบเรียงให้นักเรียนได้นำข้อสอบไปฝึกฝน เพื่อทำให้เกิดทักษะความชำนาญและสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำมากขึ้น จนในที่สุดนักเรียนจะเกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง และสำหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำคู่มือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

    ระยะเวลา/คอร์ส : 4 ชั่วโมง 20 นาที

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5527300000172
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน