0
คอร์สออนไลน์ Algorithm with Python เลเวล 4 (เรียนออนไลน์แบบส่วนตัว 15 ชั่วโมง)
เรียนรู้การโค้ดดิ้งด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกเลือกใช้ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณในหลายๆ สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ
ราคาพิเศษ18,000.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    เริ่มต้นเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับการเรียนรู้การโค้ดดิ้งด้วยภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกเลือกใช้ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณในหลายๆ สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แลเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณในโรงเรียน หรือการต่อยอดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อื่นๆ ต่อไป

    วิทยากรหลัก : พณภท เจษฎาธรรมสถิต

    คอร์ส Algrithm with Python ถูกแบ่งออกเป็น 5 Level โดยมีเนื้อหาการโค้ดดิ้งและแนวคิดอัลกอริทึมเพิ่มเติมเป็นลำดับ
   
    เนื้อหาการเรียนรู้สำหรับ Algrithm with Python (Level 4) เหมาะสำหรับอายุ 11 ปีขึ้นไป ระยะเวลาประมาณ 15 ชั่วโมง
- Arrays
- Sorting algorithms
- Multi-dimensional arrays
- Date/time module

    การลงนัดหมายการเรียน
- สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงนัดหมายได้ที่ LINE Official Account: @cubiccreative หรือ โทร 083 159 0777 (ทุกวันทำการ)

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840273437
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน