0
คะนะ น่าคัด
ฝึกคัดอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ 46 ตัว ตามลำดับการเขียนทีละขีด ๆ คำศัพท์ง่าย ๆ ของแต่ละวรรค พร้อมความรู้เสริมและคำศัพท์เพิ่มเติมท้ายเล่ม
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คะนะ น่าคัด" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับลำดับการเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ ควบคู่ไปกับคะตะคะนะ คำอ่านโรมะจิและคำอ่านภาษาไทย พร้อมด้วยคำศัพท์แทรกท้ายของแต่ละวรรค ปิดท้ายด้วยคำศัพท์ในความรู้เสริมเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ตัวเลขพื้นฐาน ฤดูกาลต่าง ๆ ชื่อเดือน ชื่อวันในรอบสัปดาห์ และอาหารที่คุ้นเคย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่น มีพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ฮิระงะนะ
- คะตะคะนะ
- อะ
- อิ
- อุ
- เอ
- โอะ
- คะ
- คิ
- คุ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757416016 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 208 x 289 x 5 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน