0
คะแนนสูง-ต่ำ Admissions'57 (แบบเล่ม)
ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด
หนังสือ37.05 บาท
สภาพเก่าปานกลาง19.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คะแนนสูง-ต่ำ Admission's 57" เล่มนี้ จัดทำในรูปแบบเล่ม นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด เนื้อหาภายในประกอบด้วย วิธีคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำมาใช้ เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ รหัสคณะ ชื่อคณะ-ประเภทวิชาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดทำโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและแนะแนว ที่บุกเบิกการจัดพิมพ์สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ออกเผยแพร่มาโดยตลอดกว่า 30 ปี

สารบัญ

ตอนที่ 1 : สถิติคะแนนสูง-ต่ำ Admissions ประจำปีการศึกษา 2557
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รหัสคณะ 0001-0063)
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รหัสคณะ 0064-0351)
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รหัสคณะ 0352-0540)
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสคณะ 0541-0659)
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ (รหัสคณะ 0660-0712)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รหัสคณะ 0713-0756)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รหัสคณะ 0757-0836)
ฯลฯ

ตอนที่ 2 : หัวใจการเลือกคณะและจัดอันดับในระบบ Admissions
- หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ
- วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ ของปีที่ผ่านๆ มา มาใช้
- เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040662 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 209 x 290 x 2 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน