0
คะแนนสูง-ต่ำ Admissions '59 (แบบเล่ม)
ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด! แถมฟรี! ภายในเล่ม หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ มาใช้ และเทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ
หนังสือ37.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คะแนนสูง-ต่ำ Admissions '59 (แบบเล่ม)" เล่มนี้ จัดทำในรูปแบบเล่ม นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด เนื้อหาภายในประกอบด้วย วิธีคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำมาใช้ เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ รหัสคณะที่พึ่งเปิดใหม่ในปีนี้ ชื่อคณะ-ประเภทวิชาที่ไม่เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้ว จัดทำโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและแนะแนว ที่บุกเบิกการจัดพิมพ์สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ออกเผยแพร่มาโดยตลอดกว่า 30 ปี

สารบัญ

ตอนที่ 1 สถิติคะแนนสูง-ต่ำ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รหัสคณะ 0001-0076)
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รหัสคณะ 0077-0398)
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รหัสคณะ 0399-0599)
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสคณะ 0600-0720)
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ (รหัสคณะ 0721-0773)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รหัสคณะ 0774-0823)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รหัสคณะ 0824-0902)
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รหัสคณะ 0903-0911
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รหัสคณะ 0912-1091)
10. มหาวิทยาลัยนครพนม (รหัสคณะ 1092-1119)
ฯลฯ

ตอนที่ 2 หัวใจการเลือกคณะและจัดอันดับในระบบ Admissions
- หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ
- วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ ของปีที่ผ่านๆ มา มาใช้
- เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165043854 (-ไม่ระบุ) 48 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 3 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน