0
คะแนนสูง-ต่ำ Admissions '61 (แบบเล่ม)
ข้อมูลละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด! แถมฟรี! ภายในเล่ม หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ มาใช้ และเทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ
หนังสือ46.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คะแนนสูง-ต่ำ Admissions '60 (แบบเล่ม)" เล่มนี้ จัดทำในรูปแบบเล่ม นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด เนื้อหาภายในประกอบด้วย วิธีคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำมาใช้ เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ รหัสคณะที่พึ่งเปิดใหม่ในปีนี้ ชื่อคณะ-ประเภทวิชาที่ไม่เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้ว จัดทำโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและแนะแนว ที่บุกเบิกการจัดพิมพ์สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ออกเผยแพร่มาโดยตลอดกว่า 30

สารบัญ

ตอนที่ 1 สถิติคะแนนสูง-ต่ำ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รหัสคณะ 0001-0070)
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รหัสคณะ 0071-0412)
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รหัสคณะ 0413-0613)
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัสคณะ 0614-0707)
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ (รหัสคณะ 0708-0764)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รหัสคณะ 0765-0816)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รหัสคณะ 0817-0916)
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รหัสคณะ 0917-0929)
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รหัสคณะ 0930-1145)
10. มหาวิทยาลัยนครพนม (รหัสคณะ 1146-1169)
ฯลฯ

ตอนที่ 2 หัวใจการเลือกคณะและจัดอันดับในระบบ Admissions
- หลักการคิดคะแนนในการคัดเลือกของแต่ละองค์ประกอบ
- วิธีการนำคะแนนสูง-ต่ำ ของปีที่ผ่านๆ มา มาใช้
- เทคนิคในการเลือกคณะและจัดอันดับ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165044400 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 212 x 292 x 2 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน