0
ลด 10%
คัดศัพท์อังกฤษตามรอยประ อนุบาล-ประถมต้น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ สถานะที่ต่าง ๆ
ฝึกคัดลายมือตามเส้นประ พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหมวดหมู่ต่างๆ
หนังสือ53.10 บาท
e-books(PDF) ?47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แยกเป็นหมวดหมู่ มีคำอ่าน คำแปล และภาพประกอบ โดยคำศัพท์พิมพ์เป็นรอยประ เพื่อให้เด็กหัดลากเส้นตาม ซึ่งการคัดคำศัพท์ซ้ำ ๆ พร้อมกับการอ่านออกเสียงและดูภาพประกอบ จะทำให้เด็กจดจำคำศัพท์ได้แม่นยำ มีคลังคำศัพท์ในตัวมากพอ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงขึ้นประสบความสำเร็จด้วยดี ในเล่มประกอบด้วยหมวดคำศัพท์ พืชผัก ผลไม้ สัตว์ และสถานที่ต่าง ๆ เหมาะสำหรับเสริมการเรียนรู้เด็กวัยอนุบาลถึงประถมศึกษา

สารบัญ

- หมวดผลไม้
- ผักและธัญพืช
- สัตว์
- สถานที่
- ห้องต่างๆ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524300002274 (ปกอ่อน) 56 หน้า
ขนาด: 170 x 242 x 3 มม.
น้ำหนัก: 90 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน