0
คัดสนุก ABC
ฝึกลายเส้นคัดลายมือตัวอักษรภาษาอังกฤษ
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คัดสนุก ABC" เล่มนี้ ออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย เสริมการเรียนรู้ด้านไอคิว (ความฉลาดทางด้านสติปัญญา) เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ตัวอักษรพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้ง 26 ตัวว่ามีอะไรบ้าง แล้วเขียนอย่างไร ฝึกให้เด็กได้เกิดการเรียนรูู้ และจดจำ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757411752 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 208 x 252 x 3 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Kids Learning, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน