0
คัด กขค พร้อมระบายสี Princess Story
สนุกกับการ คัด ขีด เขียน ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อมือ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนตัวพยัญชนะไทย ให้ถูกต้องสวยงามต่อไป
หนังสือ23.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สนุกกับการ คัด ขีด เขียน ฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อมือ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนพยัญชนะไทยให้ถูกต้องสวยงามต่อไป และฝึกทักษะการใช้มือระบายสีภาพอย่างสนุกสนาน เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กัน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858899051908 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 183 x 258 x 2 มม.
น้ำหนัก: 75 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เบิ้ม มัลติมีเดีย แอนด์ ซัพพลาย, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน