0
คันจิ น่าคัด
ฝึกคัดอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น 85 ตัว ตามลำดับการเขียนที่ละขีด ๆ พร้อมเสียงอ่านทั้งแบบจีนและแบบญี่ปุ่น ครอบคลุมถึงคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของอักษรคันจินั้น ๆ ด้วย
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คันจิ น่าคัด" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับลำดับการเขียนตัวอักษรคันจิตามลำดับขีด ทีละขีด ๆ ตั้งแต่ 1-7 ขีด กำกับเสียงอ่านด้วยคำอ่านโรมะจิและคำอ่านภาษาไทยทั้ง 2 แบบ (เสียงองและเสียงคุณ) พร้อมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของอักษรคันจินั้น ๆ ท้ายตารางฝึกคัด และความรู้เสริมเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นท้ายเล่ม

สารบัญ

- ฮิระงะนะ
- คะตะคะนะ
- คนและอวัยวะ
- สัตว์และพืช
- สถานที่และคุณลักษณะ
- สิ่งของและอื่น ๆ
- คำศัพท์ท้ายเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414623 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 207 x 288 x 6 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน