0
คันฉ่องส่องปัญญาชนสยาม
ได้รวบรวมนานาทัศนะต่อ "ส. ศิวรักษ์" จากอดีตถึงปัจจุบัน ที่สะท้อนตัวตนและความคิดของปัญญาชนสยามผู้นี้ ผ่านคำนำและคำนิยมหนังสือต่าง ๆ ของ "ส. ศิวรักษ์" ในช่วงหกทศวรรษที่ผ่านมา...
ผู้เขียน ส. ศิวรักษ์
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คันฉ่องส่องปัญญาชนสยาม" เล่มนี้ ได้รวบรวมทัศนะของบุคคลจำนวนมากที่เขียนถึง "ส. ศิวรักษ์" ผ่านคำนำและคำนิยมหนังสือต่าง ๆ ของ "ส. ศิวรักษ์" ในช่วงหกทศวรรษที่ผ่านมา ไล่เรียงมาให้เห็นตัวตน ความคิด บุคลิก และพัฒนาการในชีวิตของ ส. ศิวรักษ์ ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างไรมาบ้าง ในส่วนภาคหลังของหนังสือว่าด้วย ความทรงจำถึงบุคคลอื่น เป็นการรวบรวมคำไว้อาลัยของ "ส. ศิวรักษ์" ต่อบุคคลที่จากไปในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทำให้นักอ่านได้เห็นถึงความเป็นปัญญาชนสยามของชายชราผู้นี้ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

คันฉ่องส่องปัญญาชนสยาม
- ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
- เสรียรโกเศศ
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
- พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร
- ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ฯลฯ

ความทรงจำถึงบุคคลอื่น
- แนบ โสตถิพันธุ์
- จุลชีพ ชินวรรโณ
- พระครูธรรมกิจจานุยุต
- แอนดรู เทอร์ตัน
- บรูซ แกสตัน
ฯลฯ

คำนิยม
"คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นนักคิด นักเขียนผู้หนึ่ง ที่คิดเพื่อเขียน เขียนเพื่อยุให้คิด เพื่อยั่วให้คิดแย้ง ท่านผู้อ่านและข้าพเจ้าอาจจะคิดแล้วเห็นด้วยกับผู้เขียน หรืออาจจะคิดแล้วไม่เห็นด้วยเลย กลับเห็นเป็นตรงกันข้าม แต่การจะเป็นอย่างไรก็ตาม สิทธิการคิดเพื่อเขียนเพื่อคิดนี้ ควรแก่การสนับสนุน และควรแก่การส่งเสริมพิทักษ์รักษาอย่างยิ่ง"ป๊วย อึ๊งภากรณ์
"การที่สุลักษณ์ได้พื้นความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยไปจากวัด และไปได้รับวิชาการแผนใหม่ในต่างประเทศ ช่วยให้เป็นผู้รู้จักผสมผสานความคิดความอ่านทั้งด้านไทยและเทศ ได้อย่างเหมาะสมพอสมควร แม้บางครั้งบางคราวจะเกินพอดีไปบ้างก็ตาม ถึงกระนั้น วิธีที่สุลักษณ์เขียนหนังสือก็ชวนอ่าน ชวนคิด และชวนให้คิดแย้ง"ดิเรก ชัยนาม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165902342 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สืบสาส์น
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน