0
คันฉ่องส่องสิทธิมนุษยชน และความสมานฉันท์ของ ส.ศิวรักษ์
ความรักและความรู้ที่ไม่รู้เป็นเสี่ยงๆ หากรู้อย่างเป็นองค์รวม นี้แลคือปัญญา ซึ่งเราทุกคนมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดปัญญาได้...
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

...ส.ศิวรักษ์ เป็นนักคิดและนักเคลื่อนไหวที่ขบคิด และแปรแนวคิดทั้งสองประการดังว่าออกไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอคนหนึ่ง คำเสียดสีประชดประชันของเขาที่สะกิดใจให้ใครหลายๆ คนต้องฉุกคิดในประเด็นสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน อันเป็นแนวคิดใหม่ซึ่งเริ่มมีบทบาทขึ้นมาโดยเฉพาะนับแต่หลังเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองหลังปี พ.ศ. 2519 ย่อมได้แก่ กระทู้ถามของกรมอัยการสหรัฐฯ ที่มีไปถึงรัฐมนตรียุติธรรม แห่งรัฐบาลหอยของไทยถัดต่อมา ว่าเขาคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างไรหรือไม่ ฯพณฯ ในขณะนั้นถึงกับตอบอย่างหน้าตาเฉยว่า ตัวเขารับผิดชอบเฉพาะเรื่องกฎหมายเพียงเท่านั้น หาได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ประการใดไม่...(บางส่วนจากคำอธิบายเฉพาะเล่ม)

สารบัญ

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
- กฎหมายคือรากฐานในการปกครอง
- สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
- ศาสนากับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 1 : ปาฐกถา
- ศาสนากับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 2 : อภิปราย
- ปัญหาสิทธิมนุษยชน
ฯลฯ

เรื่องของความสมานฉันท์
- ความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในลัทธิเพื่อน
- ความสมานฉันท์และศาสนา
- การยอมรับความหลากหลายทางลัทธิทางศาสนา
- วุฒิภาวะสังคมไทย กับการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสมานฉันท์
- การสมานไมตรีระหว่างราชาธิปไตยกับคณะราษฎร จากกรณีของ ม.จ.ศุภสวัสดิ์ฯ และขบวนการเสรีไทย
- ไทยกับสันติภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169013525 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 146 x 208 x 20 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศึกษิตสยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน