0
คัมบัง (Kanban for the Shopfloor)
กำหนดตารางการผลิตและการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตที่และสินค้าคงคลังที่มากเกินไป
ผู้เขียน Productivity Press Development Team
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “คัมบัง” (Kanban) เล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตารางการผลิตและการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ เพื่อหลีกเลี่ยง   การผลิตที่มากเกินไป (Overproduction) และสินค้าคงคลังที่มากเกินไป (Overstock) วิธีการและเป้าหมายที่อธิบายในหนังสือนี้ เป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

    “ระบบคัมบัง” เป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิตในทุกๆ กระบวนการ สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็น “ระบบประสาท” ของการผลิตแบบลีน เพราะว่าจะจัดการการผลิตเสมือนกับสมองและประสาทของมนุษย์ที่ควบคุมร่างกายของเรา   ประโยชน์เบื้องต้นก็คือ การลดการผลิตมากเกินไป   และมุ่งหมายเพื่อผลิตสิ่งที่สั่ง ในเวลาที่สั่ง และตามจำนวนที่สั่งเท่านั้น   

    “คัมบัง” เป็นคำในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง ป้าย หรือ สัญญาณ และถูกใช้เป็นชื่อสำหรับการเรียกป้ายการควบคุมวัตถุดิบในระบบดึง

ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
- ระบบคัมบังและความสูญเปล่า (Waste) ชนิดต่างๆ ที่เทคนิคนี้สามารถช่วยกำจัดได้   
- พื้นฐานของคัมบัง อันได้แก่ หน้าที่ กฎ และชนิดของคัมบัง   
- ขั้นตอนหลักสำหรับการสร้างตารางการผลิตในระบบคัมบัง เช่น กำหนดจำนวนใบคัมบัง คำนวณจังหวะการผลิต (Takt Time)   การปรับสมดุล
   สายการผลิต (Line Balancing) และการปรับเรียบภาระงาน (Load Leveling หรือ Heijunka)
- วิธีการที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง เมื่อไหร่จึงควรผลิต เมื่อไหร่จึงดึง และจะสร้างคัมบังได้อย่างไร    รวมถึง การใช้คลังย่อยที่เรียก
   ว่า “ซูเปอร์มาร์เก็ต”   พนักงานขนส่งชิ้นส่วนในโรงงานที่เรียกว่า “Water Beetle” และเส้นทางวิ่งวนรับ-ส่งชิ้นส่วนที่เรียกว่า “Milk Run”
- การใช้ระบบคัมบังเสมือนเป็นเครื่องมือการปรับปรุง

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำศัพท์ที่สำคัญและประโยชน์ของคัมบัง
บทที่ 2 พื้นฐานของคัมบัง : หน้าที่ กฎ และชนิดของค้มบัง
บทที่ 3 ระยะที่ 1 : การกำหนดคัมบัง
บทที่ 4 ระยะที่ 2 : การหมุนเวียนคัมบัง
บทที่ 5 ระยะที่ 3 : การปรับปรุงกับคัมบัง
บทที่ 6 ภาพสะท้อนและบทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749468449 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 160 x 235 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
ชื่อเรื่องต้นฉบับKanban for the Shopfloor
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Productivity Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน