0
คัมภีร์กลยุทธ์นักขายมือทองเทคนิคการขายเชิงรุก ปลุกยอดขายด้วยมือคุณ
บทเรียนต่าง ๆ จะทำให้คุณทราบว่า นักขายเชิงรุกคือผู้ถือไพ่เหนือกว่า
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คัมภีร์กลยุทธ์นักขายมือทองเทคนิคการขายเชิงรุก ปลุกยอดขายด้วยมือคุณ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่นอกเหนือจากการให้หลักการที่สำคัญ ๆ ของการเป็นนักขายมือทองแล้ว ยังเน้นการขายที่ไม่ใช่แนวตั้งรับทั่วไป เน้นการรุก การก้าวไกลไปกว่านักขายธรรมดา และยังมีตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เห็นภาพที่ชัดเจน ใครที่ได้อ่านเชื่อว่าจะได้ประโยชน์ในการไปพัฒนาตนเอง และจุดประกายการเป็นนักขายแบบมืออาชีพได้อย่างดี

สารบัญ

ตอนที่ 1 การขายเชิงรุก
- ความหมายของการขายเชิงรุก
- การเปรียบเทียบระหว่างการขายเชิงตั้งรับและการขายเชิงรุก
- เทคนิคการพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายเชิงรุก
ฯลฯ

ตอนที่ 2 มาปลุกยอดขายกันเถอะ
- เทคนิคการขายอย่างผู้ชนะของนักขายเชิงรุก
- วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบของ D-I-S-C Model เพื่อเป็นหลักในการขายเชิงรุก
- การขายเชิงรุกแบบให้คำปรึกษา
ฯลฯ

ตอนที่ 3 เพิ่มเทคนิคความสำเร็จในการขายเชิงรุก
- ภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักขาย
- เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับนักขายเชิงรุก
- การบริหารเวลาด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงาน
ฯลฯ

ตอนที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติการปิดการขายเชิงรุก และการติดตามผลการขาย
- เทคนิคการปฏิบัติการ การปิดการขายเชิงรุก
- จิตวิทยาในการปิดการขายเชิงรุก
- จุดสำคัญของการปิดการขายเชิงรุก
ฯลฯ

ตอนที่ 5 สรุปส่งท้าย

คำนิยม
หนังสือ "คัมภีร์กลยุทธ์ นักขายมือทองเทคนิคการขายเชิงรุก ปลุกยอดขายด้วยมือคุณ" เป็นหนังสือที่นอกเหนือจากการให้หลักการที่สำคัญ ๆ ของการเป็นนักขายมือทองแล้ว ยังเน้นการขายที่ไม่ใช่แนวตั้งรับทั่วไป เน้นการรุก การก้าวไกลไปกว่านักขายธรรมดา และยังมีตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เห็นภาพที่ชัดเจนใครที่ได้อ่าน เชื่อว่าจะได้ประโยชน์ในการไปพัฒนาตนเอง และจุดประกายการเป็นนักขายแบบมืออาชีพได้อย่างดี ถือเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามาก ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านปฏิบัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ- อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสืออ่านประกอบสำหรับการเรียนในวิชาการบริหารงานขายเท่านั้น แต่ยังเป็นหนังสือประเภท "How To" ที่เหมาะสำหรับเข้าของกิจการหรือคนทำงานด้านการขายอย่างแท้จริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์- รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลังจากได้อ่าน "คัมภีร์กลยุทธ์นักขายมือทองเทคนิคการขายเชิงรุก ปลุกยอดขายด้วยมือคุณ" จบลง ทำให้ดิฉันนึกถึงนักขายจำนวนมากในองค์การต่าง ๆ ซึ่งพยายามค้นหาเทคนิคการนำเสนอการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจดร.ฐติกุล ไชยวรรณ์- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164411104 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 204 x 13 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กันยาวีร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน