0
คัมภีร์กลยุทธ์สำหรับผู้นำ (PDF)
สุดยอดองค์ความรู้ จากสุดยอดกูรูด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ผู้เขียน Linda A. Hill & Nina A. Bowman
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า คุณจะต้องมีกลยุทธ์ในการทำงานอย่างไร ในการนำพาตนเองและทีมงานให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ?

    คู่มือเล่มนี้ จะให้หลักการและวิธีการในการปฏิบัติงานประจำวันให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้คุณสามารถ :
    • พัฒนาทักษะการคิดและการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ
    • บริหารทีมงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และวิธีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
    • ตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้นด้วย 7 ขั้นตอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
    • เข้าใจในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการกำหนดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และจัดการกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์บางอย่างที่ขัดแย้งกัน
    • ก้าวข้ามความท้าทายของการคิดเชิงกลยุทธ์ไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด"

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145338 (PDF) 340 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับHBR Guide to Thinking Strategically
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business Review Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน