0
คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
หัวใจในการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ 10 สุดยอดกลยุทธ์การตลาด จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
หนังสือ304.00 บาท
e-books(PDF) ?320.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า การตลาดจึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่งฝ่ายวิศวกรรม หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญและเครื่องมือชั้นยอดที่เหมาะสำหรับปฏิบัติงานจริงของทุกๆคน ในการช่วยกัน เพิ่มยอดขาย รักษาฐานลูกค้าด้วยการ

    - สร้างกลยุทธ์และแผนการตลาดที่มีประสิทธิผล
    - สร้างตราสินค้าและความแตกต่างจากคู่แข่ง
    - กำหนดรูปแบบของราคาและเจาะลึกการตลาด
    - สร้างส่วนแบ่งตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูง

สารบัญ

บทที่ 1 กลยุทธ์ทางการตลาด
บทที่ 2 การจัดทำแผนการตลาด
บทที่ 3 การวิจัยทางการตลาด
บทที่ 4 การปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของตลาด
บทที่ 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง
บทที่ 6 การสร้างตราสินค้า
บทที่ 7 ลูกค้าที่ถูกต้องและถูกคน
บทที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
บทที่ 9 การกำหนดราคาที่ถูกต้อง
บทที่ 10 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145574 (PDF) 376 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับMarketer's Toolkit
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน