0
คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงหลักการและขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบโดยเจาะลึกทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการจัดตั้งโครงการ การวิเคราะห์   การออกแบบ ตลอดจนการพัฒนา ติดตั้ง และซ่อมบำรุง

    นอกจากนี้ยังได้แทรกตัวอย่างศึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศโดยละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำระบบไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเห็นภาพชัดขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา เพื่อใช้อ้างอิงในการเรียนการสอน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาระบบ
ส่วนที่ 2 การจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
ส่วนที่ 4 การออกแบบระบบ (System Design)
ส่วนที่ 5 การพัฒนา ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบ
(System Implementation and Maintenance)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749488669 (ปกอ่อน) 555 หน้า
ขนาด: 205 x 275 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน