0
คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สุดยอดองค์ความรู้ จากสุดยอดกูรูด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Mentor ส่วนตัว สำหรับผู้จัดการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และเจ้าของธุรกิจ Start - Up
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?280.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับสุดยอดองค์ความรู้จากสุดยอดกูรูด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจาก "มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด" ที่จะมอบทักษะซึ่งช่วยให้คุณมีความมั่นใจ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีน้ำหนัก เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหารทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาษาอังกฤษให้ลื่นไหลและกระชับชัดเจน ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ใช้สำนวนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจได้เหมาะสม เขียนอีเมล จดหมาย บันทึกข้อความ และรายงานทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล ดึงดูดความสนใจและโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 เขียนให้กระชับและชัดเจน
- Chapter 1 กำหนดเป้าหมายในการเขียน
- Chapter 2 เข้าใจคนอ่าน
- Chapter 3 บันไดสี่ขั้นการเขียน
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 พัฒนาทักษะการเขียน
- Chapter 8 เขียนให้ชัดเจนที่สุด
- Chapter 9 การเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
- Chapter 10 หลีกเลี่ยงการให้คำฟุ่มเฟือย
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คนอ่านเบือนหน้าหนี
- Chapter 16 อย่าทำให้คนอ่านเบื่อหน่าย
- Chapter 17 ใช้สำนวนภาษาที่เหมาะสม

ส่วนที่ 4 ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ
- Chapter 18 อีเมล
- Chapter 19 จดหมาย
- Chapter 20 บันทึกข้อความและรายงาน
- Chapter 21 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744144492 (ปกอ่อน) 314 หน้า
ขนาด: 196 x 255 x 17 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับHBR Guide to Better Business Writing
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business Review Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน