0
คัมภีร์การเพาะและคัดเลือกสายพันธุ์ ไก่แจ้ซารามอ
การดูลักษณะไก่พระรามที่ดี การพัฒนาสายพันธุ์พร้อมแหล่งซื้อขาย
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คัมภีร์การเพาะและคัดเลือกสายพันธุ์ ไก่แจ้ซารามอ" เล่มนี้ นำเสนอเทคนิคในการเลี้ยงไก่แจ้พระรามโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่การทำความรูัจักสายพันธุ์ การเพาะเลี้ยง อาหาร การผสมพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ โรคและการป้องกัน ตลอดจนการประกวด แนวโน้มของไก่แจ้พระรามในอาคต แหล่งซื้อขาย และบทสัมภาษณ์ผู้ประสบความสำเร็จหลากหลายท่านด้วยกัน สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงไก่แจ้พระราม ไม่ควรพลาด

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมา
- ลักษณะที่ดีของไก้แจ้พระราม
- การเพาะเลี้ยง
- อาหารและโภชนาการ
- พันธุศาสตร์ของสัตว์ปีก
- การผสมสายพันธุ์
- การฝังไมโครชิพในไก่
- โรคและการป้องกันควบคุม
- เทคนิคในการเตรียมก่อนเข้าประกวด
- หลักการประกวด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163824424 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 181 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน