0
ลด 10%
คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB
ใช้ประกอบการเรียนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ265.50 บาท
e-books(PDF) ?246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะที่จะให้ผู้ที่สนใจได้ใช้โปรแกรม MATLAM ที่มีความสำคัญอย่างมากและมีประสิทธิภาพสูงในงานวิศวกรรม ปัจจุบันโปรแกรม MATLAB เป็นที่นิยมใช้งานทั่วโลก ทั้งในมหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยโปรแกรม MATLAB จะมีฟังก์ชันคณิตศาสต์หรือฟังก์ชันบิวต์อิน (Built-in Function) ให้ใช้งานอย่างมากมาย เช่น การประมวลผลสัญญาณ (Signal) การประมวลผลภาพ (Images) การสื่อสาร (Communication) ฟัซซีเซต (Fuzzy Set) โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 การใช้งาน MATLAB
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถิติและโพลิโมเมียลและการเขียนฟังชันอนุพันธ์
บทที่ 3 การสร้างกราฟิกด้วย MATLAB
บทที่ 4 การเขียนฟังชัน M.File ด้วย MATLAB
บทที่ 5 การเขียน MATLAB ควบคุมการทำงานของ Arduino
บทที่ 6 การเขียน MATLAB ควบคุมการทำงานแบบป้อนกลับ
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160845217 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 80 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน