0
ลด 10%
คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System
ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic System) ที่ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม
หนังสือ270.00 บาท
e-books(PDF) ?219.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic System) ที่ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Hydraulic) ไฮดรอลิกส์โมบาย (Mobile Hydraulic) อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน (Offshore Industry) เพื่อให้ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการควบคุมให้เกิดความดัน ความเร็ว กำลัง และการส่งถ่ายกำลังที่สูงได้ อีกทั้งระบบไฮดรอลิกส์ยังมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีด้วย ซึ่งจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยน้ำมัน ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ หรือ PLC และระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และตัวอย่างโครงงานการสร้างชุดเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ (ขนาดเล็ก) ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาอีกด้วย ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 2 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 3 วาลว์และอุุปกรณ์ควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 4 วงจรไฮดรอลิกส์
บทที่ 5 วงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า
บทที่ 6 PLC และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม
บทที่ 7 ระบบพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิกส์
บทที่ 8 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 9 โครงงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160826025 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 190 x 245 x 20 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน