0
ลด 10%
คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน ทั้งการแข่งขันทางด้านการตลาดและด้านเศรษฐกิจ   โดยจะอธิบายเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) ภาษาซี   การออกแบบและควบคุมการทำงาน Input/Output Port,   การควบคุม Stepping Motor, การควบคุม DC Motor, การควบคุม DC Servo Motor และการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเสริมภาคผนวกด้วยชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานควบคุมในแต่ละส่วน เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

สารบัญ

บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมด้วยภาษาซี
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม uvision 2
บทที่ 4 การออกแบบการทำงานของ input/output ports
บทที่ 5 การควบคุม Stepping Motor
บทที่ 6 การควบคุม DC Motor
บทที่ 7 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160825950 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 192 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน