0
ลด 10%
คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลาย
หนังสือ252.00 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC" อย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่ความหมาย โครงสร้าง การจัดหน่วยความจำไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมภาษาซี การใช้โปรแกรม CCS C Complier และ MPLAB Program การออกแบบการทำงาน Input/Output การควบคุม Stepping Motor การควบคุม DC Motor รวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลายเพื่อให้ง่ายสำหรับการเรียนรู้และทำความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมด้วยภาษาซี
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม CCS C Compiler และ MPLAB Program
บทที่ 4 การออกแบบการทำงานของ Input/Output Ports
บทที่ 5 การควบคุม Stepping Motor
บทที่ 6 การควบคุม DC Motor
บทที่ 7 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160825967 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 19 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน