0
ลด 15%
คัมภีร์การใช้งาน Machine Vision ควบคุมด้วย LabVIEW และ Vision Builder
นำระบบแมชีนวิชันมาใช้เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และการตัดสินใจอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โดยอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ แบบ Simulation ซอฟต์แวร์ LabVIEW และซอฟต์แวร์ Vision Builder เพื่อแสดงผล
หนังสือ233.75 บาท
e-books(PDF) ?227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ระบบแมชีนวิชัน (Machine Vision System) ได้เข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากสามารถนำระบบนี้มาใช้แทนการตรวจสอบสินค้าด้วยสายตาคน ซึ่งการตรวจสอบด้วยสายตาคนมีข้อจำกัดในเรื่องความเร็ว ความถูกต้อง และความแม่นยำ

    หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำระบบแมชีนวิชันมาใช้เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และการตัดสินใจอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โดยอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ แบบ Simulation ซอฟต์แวร์ LabVIEW และซอฟต์แวร์ Vision Builder เพื่อแสดงผลอินพุตและเอาต์พุตพอร์ต การควบคุมการทำงานแบบ แอนาล็อก (Analog) การควบคุมการทำงานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) และดีซีมอเตอร์ (DC Motor) การควบคุมการทำงานของ ซอฟต์แวร์ LabVIEW เพื่อควบคุมพีแอลซี (PLC) และจบด้วยการประยุกต์การใช้งานของ Vision Builder

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนซอฟต์แวร์ LabVIEW
บทที่ 2 การเขียนซอฟต์แวร์ Vision Builder
บทที่ 3 การเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมผ่าน Input/Output Port
บทที่ 4 การเขียนซอฟต์แวร์ NI LabVIEW ควบคุมการทำงานของ PLC
บทที่ 5 การเขียนซอฟต์แวร์ NI LabVIEW ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 6 การประยุกต์การใช้ซอฟต์แวร์ NI LabVIEW ควบคุมระบบปิด
สรุป
คำถามท้ายบท
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160842582 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน