0
คัมภีร์คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1-2
สรุปเนื้อหาครอบคลุม แบ่งเป็นระบบให้เข้าใจง่าย โจทย์ฝึก เพิ่มทักษะความเข้าใจ เทคนิคคิดวิเคราะห์โจทย์
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ชั้น ม.1 ครบทั้ง 2 ภาคเรียน ตรงตามหลักสูตรใหม่ปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบถ้วนทุกบท โดยเน้นเทคนิคและวิธีทำโจทย์หลากหลายรูปแบบ เรียบเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก พร้อมแบบทดสอบท้ายบทและเฉลยละเอียด ใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
- บทที่ 1 จำนวนเต็ม
- บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
- บทที่ 3 เลขยกกำลัง
- บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
- บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
- บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
- บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
- บทที่ 4 สถิติ 1

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017407 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 201 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน